Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01789.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 8
Betten : 16
Adresse : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065372
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤ.