Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00522.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 5
Betten : 11
Adresse : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423022330
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δ.