Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ του ΣΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00614.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031121
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ του ΣΠ.