Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.17850.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 4
Betten : 11
Adresse : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031826
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.