Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00163.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 9
Betten : 18
Adresse : ΠΑΛΤΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423054708
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛ.