Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00562.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 13
Adresse : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031334
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣ.