Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.00741.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 7
Betten : 13
Adresse : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 24230 71080
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ