Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01484.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 6
Betten : 11
Adresse : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423054444
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Κ.