Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00579.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 16
Adresse : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065316
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠ.