Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01053.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 8
Betten : 21
Adresse : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065042
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ