Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00502.01.00
Klasse : 2
Zimmer : 1
Betten : 2
Adresse : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423054760
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ