Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00503.01.00
Klasse : 1
Zimmer : 2
Betten : 4
Adresse : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423054760
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ