Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.00824.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 8
Betten : 16
Adresse : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423033438
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.