Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02011.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 7
Betten : 14
Adresse : ΚΑΜΑΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Handys : 2428073724
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡ.