Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01519.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 5
Betten : 10
Adresse : ΚΙΣΣΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031638
ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΠ.