Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΑΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02893.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 5
Betten : 13
Adresse : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071281
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΑΚ.