Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02005.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 17
Adresse : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Handys : 2422092496
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.