Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00523.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 15
Adresse : ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426049373
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κ.