Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02604.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031074
ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ