Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01862.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 9
Betten : 24
Adresse : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 24230 54638
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤ.