Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00440.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 4
Betten : 8
Adresse : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Handys : 24230 65343
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ