Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00442.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 13
Adresse : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Handys : 2423065343
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.