Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02256.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : Πλατανίδια, 38500
Handys : 2428094331
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ