Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01290.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 8
Betten : 18
Adresse : ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Handys : 2423091463
ΚΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ