Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΠΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02390.01.00
Klasse : 3
Zimmer : 4
Betten : 8
Adresse : ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Handys : 2428099450
ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΠΑΝ.