Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01491.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 10
Betten : 20
Adresse : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Handys : 2428099071
ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ