Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΕΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00128.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 14
Adresse : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423033022
ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΕΝ.