Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.02048.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 15
Betten : 30
Adresse : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423022622
ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ