Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02849.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 2
Betten : 4
Adresse : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426032110
ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜ.