Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03174.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 8
Betten : 16
Adresse : ΧΟΡΤΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 24230 65372
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ