Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01839.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 4
Betten : 12
Adresse : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423054704
ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ