Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.03101.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 5
Betten : 10
Adresse : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 24230 71441
ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞ.