Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00898.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 7
Betten : 14
Adresse : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031615
ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜ.