Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.01830.00.00
Zimmer : 2
Betten : 4
Adresse : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37312
Handys : 2421028205
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ