Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΞΕΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03242.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 4
Betten : 9
Adresse : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Mobile : 6974410032
ΞΕΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ