Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00905.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 4
Betten : 12
Adresse : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37300
Handys : 2428092755
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ.