Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01337.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 4
Betten : 8
Adresse : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Handys : 2422092365
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ