Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00409.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 13
Adresse : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071276
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ