Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00381.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 5
Betten : 11
Adresse : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065026-65264
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ