Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ι.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02107.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 6
Betten : 14
Adresse : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071373
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ι.