Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00310.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 8
Betten : 17
Adresse : ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423055079
ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠ.