Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00340.01.00
Klasse : 3
Zimmer : 9
Betten : 23
Adresse : ΜΑΛΑΚΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Handys : 2423094067
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡ.