Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02913.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 14
Betten : 24
Adresse : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031711
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ