Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03229.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 8
Betten : 14
Adresse : ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΑΛΥΚΕΣ (ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ) ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38334
Handys : 24210 88336
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε