Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00831.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 14
Adresse : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Handys : 2428099708
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ