Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00136.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 11
Adresse : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2423071086
ΦΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γ.