Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΙΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03175.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 14
Betten : 28
Adresse : ΧΟΡΤΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065690
ΦΙΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ