Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03042.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 2
Betten : 6
Adresse : ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 24230 33227
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ.