Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02752.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 4
Betten : 8
Adresse : ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426031555
ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ