Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01178.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2421031405
ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ